វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ Embed

សំឡេងប្រជាពលរដ្ឋ

July 06, 1995

Obtained its broadcasting license from the Ministry of Information, Royal Government of Cambodia under the umbrella of the Cambodian Association for Economic Development (CA f E D).

August 06, 1996

Beehive Radio (SAMBOK KHMUM RADIO) FM105 MHz started broadcasting its programs in the first time.
September 15, 1996

Spun off the CA f E D to become SONANDO CO., TLD CO-2376/96P, a private entity.


Radio Dashboard


Radio Is Off-Air
You may want to check our schedule for upcoming Broadcasts.
Last Broadcast:
6 minutes ago
Next Broadcast:

Desktop Player

Get Adobe Flash player

More information

September 07, 1998

The Royal Government took action to suspend the license of Beehive Radio and forced it to shut down its operations and cease its broadcasts due to its report of spontaneous mass popular demonstrations taking place after the announcement of the results of the 1998 national elections. The Royal Government accused Mam Sonando of causing insurrection.
March 01, 1999

SAMBOK KHMUM RADIO Restarted its operation after new government had been established.
September 01, 1999

Beehive Radio started its broadcasts of programs from the Voice of America and Radio Free Asia.
October 24, 2002

The Royal Government stopped Beehive Radio’s Voice of America and Radio Free Asia live broadcast programs.


Similar Radio Stations:

Alpha989
Alpha radio Athens
Fm Gente de Radio
Comunicacion Popular
ADN Radio
En Espanol
Insular Norte FM
La radio del Norte
Svobodné rádio
Svobodné rádio
RADIO LIBERTAD
TRIBUNA LIBRE
costam
halo halo

វិទ្យុសំបុកឃ្

អាស័យដ្ឋាន ៖ ផ្លូវលេខ ១១០៦ ផ្លូវលំ ភូមិទួលត្នោត ឃុំគគីរ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល ព្រះរាជា